Likwidacja Stowarzyszenia Europejskie Centrum Edukacji Medialnej

Walne Zgromadzenie Członków ECEM 23.08.2011 roku podjęło uchwałę w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania.
W wyniku przeprowadzonej szerokiej, wielowątkowej oceny zaistniałej oceny we władzach i samym Stowarzyszeniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Europejskie Centrum Edukacji Medialnej doszło do wniosku, że należy postawić Stowarzyszenie w stan likwidacji i rozwiązać je.